ART FAIRS

artKYOTO

Dates: Sep 7 – 9, 2019
Location: Former Imperial Villa NIJO-JO Castle, Kyoto
Stand: D14
Presenting works by: Shinpei Kusanagi, Rei Naito, Sofu Teshigahara

For more information

Art Basel

Dates: Jun 13 – 16, 2019
Location: Messe Basel
Stand: L11
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Masahisa Fukase, Hiroshi Hamaya, Naoya Hatakeyama, Minoru Hirata, Takashi Homma, Eikoh Hosoe, Ishiuchi Miyako, Rinko Kawauchi, Ihei Kimura, Ryuji Miyamoto, Daido Moriyama, Hanako Murakami, Takuma Nakahira, Ikko Narahara, Mika Ninagawa, Tamiko Nishimura, Noguchi Rika, Sakiko Nomura, Akira Sato, Lieko Shiga, Kiyoshi Suzuki, Risaku Suzuki, Yutaka Takanashi, Shomei Tomatsu, Hitoshi Tsukiji, Shoji Ueda, Kansuke Yamamoto, Yusuke Yamatani, Daisuke Yokota, Erika Yoshino with Ei Arakawa, Tomoo Gokita, Nobuya Hoki, Tadaaki Kuwayama, Tomoharu Murakami, Rakuko Naito, Kei Takemura, Sofu Teshigahara and Cerith Wyn Evans

For more information

Art Basel Hong Kong

Dates: Mar 29 – 31, 2019
Location: Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Stand: 1D03
Presenting works by: Leonor Antunes, Mario García Torres, Tatsuo Kawaguchi, Naoto Kawahara, Kentaro Kawabata, Shinpei Kusanagi, Takuro Kuwata, Tony Marsh, Kimiyo Mishima, William J. O’Brien, George E. Ohr, Silke Otto-Knapp, Sterling Ruby, Yosuke Takeda, Kei Takemura, Maria Taniguchi, Sofu Teshigahara, Cerith Wyn Evans, Kansuke Yamamoto

For more information

Frieze Los Angeles

Dates: Feb 14 – 17, 2019
Location: Paramount Pictures Studios, Los Angeles
Stand: D11
Presenting works by: Ei Arakawa, Mario García Torres, Eikoh Hosoe, Tadaaki Kuwayama, Maria Taniguchi

For more information

Taipei Dangdai

Dates: Jan 18 – 20, 2019
Location: Taipei Nangang Exhibition Center
Stand: F01
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Nobuya Hoki, Kimiyo Mishima, Kyoko Murase, Yoshitomo Nara, Sterling Ruby

For more information

ART021

Dates: Nov 9 – 11, 2018
Location: Shanghai Exhibition Center, Shanghai
Taka Ishii Gallery stand: W24
Presenting works by: Luigi Ghirri, Tomoo Gokita, Sanya Kantarovsky, Shinpei Kusanagi, Kyoko Murase, Yoshitomo Nara

For more information

Paris Photo

Dates: Nov 8 – 11, 2018
Location: Grand Palais, Paris
Taka Ishii Gallery stand: B22
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Eikoh HosoeHiroshi Hamaya, Yasumichi MoritaDaido Moriyama, Yoshitomo Nara, Ikko NaraharaKunié SugiuraTokyo RumandoHitoshi Tsukiji, Ayaka Yamamoto

For more information

Frieze London

Dates: Oct 5 – 7, 2018
Location: Regent’s Park, London
Taka Ishii Gallery stand: C12
Presenting works by: Mario García Torres, Yuki Kimura, Tadaaki Kuwayama, Kunié Sugiura, Kansuke Yamamoto

For more information

daikanyama photo fair

Dates: Sep 28 – 30, 2018
Location: Daikanyama Hillside Forum and Hillside Plaza, Tokyo
Taka Ishii Gallery stand: G21
Presenting works by: Christopher Wool

Taka Ishii Gallery Photography / Film stand: G20
Presenting works by: Yoshitomo Nara

PHOTOFAIRS Shanghai

Dates: Sep 21 – 23, 2018
Location: Shanghai Exhibition Center, Shanghai
Taka Ishii Gallery tand: D12
Presenting works by: Nobuyoshi Araki

For more information

Art Basel

Dates: Jun 14 – 17, 2018
Location: Messe Basel
Galleries stand: Hall 2.1, L11
Presenting works by: Ei Arakawa, Koji Enokura, Mario García Torres, Tatsuo Kawaguchi, Shozo Kitadai, Yuki Kimura, Tadaaki Kuwayama, Dane Mitchell, Hanako Murakami, Tomoharu Murakami, Minoru Onoda, Sterling Ruby, Aaron Siskind, Maria Taniguchi, Yosuke Takeda, Hitoshi Tsukiji, Tone Vigeland, Cerith Wyn Evans

For more information

Art Basel Hong Kong

Dates: Mar 29 – 31, 2018
Location: Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
Taka Ishii Gallery stand: 1D03
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Ed van der Elsken, Koji Enokura, Hideko Fukushima, Mario García TorresHiroshi HamayaHanayoEikoh HosoeTatsuo Kawaguchi, Shinpei KusanagiSilke Otto-KnappKimiyo MishimaRyuji MiyamotoDaido Moriyama, Hanako MurakamiYoshitomo Nara, Ikko NaraharaNoguchi RikaSterling RubyAaron Siskind, Kunié SugiuraKiyoshi SuzukiRisaku SuzukiYutaka TakanashiMaria TaniguchiTokyo Rumando, Shomei TomatsuHitoshi TsukijiWim Wenders, Katsuhiro Yamaguchi

For more information

Art Fair Tokyo

Dates: Mar 9 – 11, 2018
Location: Tokyo International Forum
Taka Ishii Gallery stand: S22
Presenting works by: Hyon Gyon and Jakub Julian Ziolkowski

For more information

Paris Photo

Dates: Nov 9 – 12, 2017
Location: Grand Palais, Paris
Taka Ishii Gallery stand: B22
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Hiroshi Hamaya, Naoya HatakeyamaEikoh HosoeYutaka Takanashi, Tokyo Rumando, Shomei TomatsuHitoshi Tsukiji, Kansuke Yamamoto, Erika Yoshino

For more information

ART021

Dates: Nov 9 – 12, 2017
Location: Shanghai Exhibition Center, Shanghai
Taka Ishii Gallery stand: W19
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Tomoo Gokita, Kimiyo Mishima, Daido Moriyama, William J. O’Brien, Sterling Ruby, Kunié Sugiura, Risaku Suzuki, Shomei Tomatsu

For more information