ART FAIRS

Paris Photo 2013

Dates: Nov 14 -17, 2013
Location: Grand Palais, Paris
Taka Ishii Gallery stand: 42
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Eikoh Hosoe, Daido Moriyama, Toshiya MurakoshiTeikoh Shiotani, Kiyoshi Suzuki, Keiichi TaharaYutaka Takanashi, Yosuke TakedaShomei Tomatsu, Yukichi Watabe, Erika Yoshino

For more information

 

Frieze Art Fair

Dates: Oct 17 -20, 2013
Location: Regent’s Park, London
Presenting works by: Brassaï, Koji Enokura, Hideko Fukushima, Yuki Kimura, Yukinori Maeda, Daido Moriyama, Sterling Ruby, Yosuke Takeda, Hirofumi Toyama, Katsuhiro Yamaguchi, Nakaji Yasui

For more information

TOKYO PHOTO 2013

Dates: Sep 27 -30, 2013
Location: Jodo-Shu Main Temple, Zojo-ji Temple, Tokyo
Participating artists: Nobuyoshi Araki, Robert Mapplethorpe

For more information

Expo Chicago 2013

Dates: Sep 19 – 22, 2013
Location:Festival Hall, Navy Pier, Chicago
Taka Ishii Gallery stand:408
Presenting works by:Ei Arakawa, Koji Enokura, Yuki Kimura, Shomei Tomatsu

For more information

Art Basel

Dates: Jun 13 – 16, 2013
Location: Messe Basel
Stand: K13
Presenting works by: Ei Arakawa & Sergei Tcherepnin & Aki Takahashi, Koji Enokura, Hideko Fukushima, Mario Garcia Torres, Annette Kelm, Yuki Kimura, Helen MirraDaido Moriyama, Sterling Ruby

For more information


Art Basel Unlimited

Participating artists: Thomas Demand, Sean Landers, Marijke van Warmerdam

For more information

Art Basel Hong Kong 2013

Dates: May 23 – 26, 2013
Location: Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Taka Ishii Gallery stand: 1D06
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Tomoo GokitaTakashi Ishida, Zon Ito, Sterling Ruby

For more information

Paris Photo Los Angeles

Dates: Apr 26 – 28, 2013
Location: Paramount Pictures Studios, Los Angeles
Taka Ishii Gallery stand: Stage 32, stand 08
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Eikoh Hosoe, Daido Moriyama, Shomei Tomatsu, Ayaka Yamamoto, Erika Yoshino

For more information

G-tokyo 2013

Dates: Mar 23-24, 2013
Location: Tokyo Midtown Hall
Taka Ishii Gallery stand: TBC
Presenting works by: Luke Fowler 

For more information