ART FAIRS

Art Basel

Dates: Jun 13 – 16, 2019
Location: Messe Basel
Stand: L11
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Masahisa Fukase, Hiroshi Hamaya, Naoya Hatakeyama, Minoru Hirata, Takashi Homma, Eikoh Hosoe, Ishiuchi Miyako, Rinko Kawauchi, Ihei Kimura, Ryuji Miyamoto, Daido Moriyama, Hanako Murakami, Takuma Nakahira, Ikko Narahara, Mika Ninagawa, Tamiko Nishimura, Noguchi Rika, Sakiko Nomura, Akira Sato, Lieko Shiga, Kiyoshi Suzuki, Risaku Suzuki, Yutaka Takanashi, Shomei Tomatsu, Hitoshi Tsukiji, Shoji Ueda, Kansuke Yamamoto, Yusuke Yamatani, Daisuke Yokota, Erika Yoshino with Ei Arakawa, Tomoo Gokita, Nobuya Hoki, Tadaaki Kuwayama, Tomoharu Murakami, Rakuko Naito, Kei Takemura, Sofu Teshigahara and Cerith Wyn Evans

For more information

Art Basel Hong Kong

Dates: Mar 29 – 31, 2019
Location: Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Taka Ishii Gallery stand: 1D03
Presenting works by: Leonor Antunes, Mario García Torres, Tatsuo Kawaguchi, Naoto Kawahara, Kentaro Kawabata, Shinpei Kusanagi, Takuro Kuwata, Tony Marsh, Kimiyo Mishima, William J. O’Brien, George E. Ohr, Silke Otto-Knapp, Sterling Ruby, Yosuke Takeda, Kei Takemura, Maria Taniguchi, Sofu Teshigahara, Cerith Wyn Evans, Kansuke Yamamoto

For more information

Frieze Los Angeles

Dates: Feb 14 – 17, 2019
Location: Paramount Pictures Studios, Los Angeles
Taka Ishii Gallery stand: D11
Presenting works by: Ei Arakawa, Mario García Torres, Eikoh Hosoe, Tadaaki Kuwayama, Maria Taniguchi

For more information

Taipei Dangdai

Dates: Jan 18 – 20, 2019
Location: Taipei Nangang Exhibition Center
Taka Ishii Gallery stand: F01
Presenting works by: Nobuyoshi Araki, Nobuya Hoki, Kimiyo Mishima, Kyoko Murase, Yoshitomo Nara, Sterling Ruby

For more information